Největší skvosty v srdci Itálie


Nemusíte si tedy brát dovolenou a balit kufr, stačí jen posunout žlutého panáčka v levém horním mapovém oknu na místo, které si chcete prohlédnout. Místo označené červeným terčíkem je to co vám chceme ukázat. Vaše prohlídka po okolí bude pokračovat dle klikání na šipky. Můžete si také panáčka položit i jinam na modře vyznačené cesty. Zpět do mapy se vrátíte klikem na křížek v pravém horním rohu.

Náš virtuální zájezd začneme  prohlídkou města FLORENCIE. Navštívíme PIAZZALE MICHELANGELO – známé vyhlídkové místo nad řekou Arno, odkud budete moci obdivovat staré město, kterému dominuje kupole dómu Santa Maria del Fiore.

 

 

Sejdeme dolů do města a rozhlédneme se na PONTE VECCHIO – most přes řeku Arno udivující krásnými pohledy na město i záplavou zlatých šperků ve výlohách klenotníků.

 

 

Kousek od tohoto místa je Galleria degli Uffizi, kterou navštívíme také. Jedná se o jednu z nejznámějších galerií na světě. Je to nejnavštěvovanější galerie ve Florencii. Uvidíme zde výtvarnou tvorbu od antického říma až po baroko. Sbírka obsahuje slavné obrazy jako např. Leonardovo Klanění tří králů nebo Michelangelovu Svatou rodinu.

 

 

Náš výlet pokračuje a následuje odjezd do ASSISI, světově proslulého města, jehož památky jsou zapsány na seznamu UNESCO a jsou většinou spojeny se dvěma místními rodáky – sv. Františkem a sv. Klárou, zakladateli řádů františkánů a klarisek. Krátce po smrti obou světců zde byly postaveny k jejich poctě nádherné baziliky. Horní a dolní baziliku nad hrobem sv. Františka vyzdobili freskami největší umělci své doby – Giotto a Lorenzetti. Nádherné středověké město postavené na umělých terasách má celou řadu dalších chrámů a památek a jeho úzké uličky jsou přeplněny obchůdky se suvenýry. Podívejte se sami.

 

 

Opouštíme Assisi a přesouváme se do hlavního města Umbrie PERUGIE s památkami z doby etruské, jako je velkolepý Arco Etrusco – největší zachovalá etruská brána. Ze středověku pak gotická katedrála San Lorenzo, radnice Palazzo dei Priori i renesanční sál Collegio del Cambio s Peruginovými freskami. Nabízíme virtuální procházku malebnými uličkami města …

 

 

Jedeme domů. ale pro nás suchozemce je každý pohled na moře vzácný, zastavíme se tedy ve známém letovisku Rimini a projdeme se po pobřežní kolonádě.